Fake Microsoft Security Essentials alert

Bij het bezoeken van een website kreeg ik deze fraaie pop-upmelding te zien. Fake Microsoft Security Essentials alert

Dit is geen scherm van de Microsoft Security Essentials zelf maar dit scherm is van de website. Als je op de knop “Clean computer” klikt dan haal je een schadelijke Trojan naar binnen. Niet doen dus!

Verzamelen van BSN en kopieën van legitimatiebewijzen is niet zomaar toegestaan

Organisaties en bedrijven vragen soms om kopieën van legitimatiebewijzen of om het burgerservicenummer (BSN) zonder dat ze daar toe gerechtigd zijn. Het is voor organisaties, bedrijven maar ook voor burgers niet altijd duidelijk wanneer om een kopie van een legitimatiebewijs of het BSN gevraagd mag worden. Daarom heeft het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) richtsnoeren gepubliceerd voor het gebruik van een ‘kopietje paspoort’.

Voor het CBP geeft met de volgende passage duidelijk aan dat dit nummer niet zomaar verzameld mag worden.

Een andere categorie ‘verboden’ persoonsgegevens is die van de persoonsidentificerende nummers, in het bijzonder het burgerservicenummer (BSN). Het risico van een grootschalig gebruik van het BSN is dat daarmee eenvoudig bestandskoppelingen kunnen worden uitgevoerd, veelal buiten het zicht van de betreffende persoon. Dit nummer mag daarom niet worden verzameld en gebruikt zonder dat daarvoor een wettelijke verplichting of andere wettelijke basis bestaat. Behalve voor de loonadministratie zal deze voor bedrijven of organisaties over het algemeen niet bestaan.

Hierbij wordt ook verwezen naar een door de overheid opgestelde lijst van organisaties die het BSN mogen gebruiken.